Maciej Woźniak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Kontakt

Tel: 632 428 837

Fax: 632 428 837

Email: kancelaria@komornikkonin.pl

Kancelaria Komornicza

ul. PCK 25/1

62-500 Konin

Konto do wpłat

SANTANDER BANK POLSKA SA 3 O. W Koninie

Nr konta: 92 1500 1461 1214 6003 3356 0000

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Komornik przyjmuje w każdy wtorek od 9:00 do 14:00

Lokal przystosowany dla osób z niepełnosprawnością oraz dla osób z psem asystującym

Informacja Rodo: Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Maciej Woźniak Kancelaria Komornicza nr X w Koninie Kancelaria Komornicza 62-500 Konin, ul. PCK 25/1 tel.: 632428837, fax: 632428837, www.komornikkonin.pl, email: kancelaria@komornikkonin.pl. Otrzymane przez Panią/Pana pismo, zawiera informacje poufne, objęte tajemnicą zawodową, a nadto może stanowić przedmiot praw własności intelektualnej i/lub tajemnicę Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Maciej Woźniak Kancelaria Komornicza nr X w Koninie 62-500 Konin . Jeśli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszego pisma, uprasza się o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy o jego otrzymaniu oraz o jego usunięcie. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie lub ujawnianie niniejszego pisma jest zakazane zgodnie z Art. 107. 1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Klauzula informacyjna na temat przetwarzania Pani/a danych osobowych dostępna jest w siedzibie kancelarii komorniczej oraz na stronie www.komornikkonin.pl.